Así lo anunció en Twitter.

   
16/08/2018 NACIONAL PROVINCIA CHAQUEÑA
Primera 1609 6155 8032
Matutina 8472 8191 8274
Vespertina **** **** ****
Nocturna **** **** ****
x